Π.M.Σ. «ΚΥΒΕΡΝΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εδώ θα βρείτε το ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί ο Κανονισμός που διέπει τη λειτουργία του Π.Μ.Σ.

Και εδώ τον Οδηγό Σπουδών του Π.Μ.Σ. (ο Οδηγός θα ανανεώνεται συχνά το πρώτο διάστημα)