Π.M.Σ. «Κυβερνοψυχολογία»

Φιλοσοφική Σχολή ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) οργανώνει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κυβερνοψυχολογία» ("Cyberpsychology").

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο το διεπιστημονικό πεδίο της Κυβερνοψυχολογίας, το οποίο εστιάζει στη μελέτη των νοητικών διεργασιών και των κοινωνικών και ατομικών ψυχολογικών φαινομένων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης με την ψηφιακή τεχνολογία, ιδιαίτερα το Διαδίκτυο.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση επιστημόνων στην Κυβερνοψυχολογία λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις στο συγκεκριμένο πεδίο.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Κυβερνοψυχολογία» (MSc in Cyberpsychology).

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΕκδηλώσεις στο ΕΚΠΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
07 ΤΡΙΤΗ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ