Π.M.Σ. «ΚΥΒΕΡΝΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Κυβερνοψυχολογία»
Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή
Πανεπιστημιόπολη, 15784 Ζωγράφου

Τηλ.: 210 727 7527

email: cyberpsychology[at]psych.uoa[dot]gr