ΠΜΣ "Κυβερνοψυχολογία"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2022-2022 ξεκινούν την Τρίτη 11 Οκτωβρίου σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διαδικασίας Επιλογής Φοιτητών 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2022-2023

Δείτε εδώ την ανακοίνωση με τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής για την εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ "Κυβερνοψυχολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Π.Μ.Σ.

Κανονισμός ΠΜΣ

Δημοσίευση ΦΕΚ Ίδρυσης ΠΜΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΜΣ

ΦΕΚ Ίδρυσης