Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Π.M.Σ. «ΚΥΒΕΡΝΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Πανεπιστημιακός Λογαριασμός / Ηλεκτρονική Γραμματεία

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΚΠΑ είναι η απόκτηση πανεπιστημιακού λογαριασμού (http://webadm.uoa.gr).
Οδηγίες Δημιουργίας και Ενεργοποίησης λογαριασμού
Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις (FaQ)

Η εφαρμογή ηλεκτρονικής γραμματείας UniTron για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (https://my-uni.uoa.gr) παρέχει τη δυνατότητα να δουν και να εκτυπώσουν τη βαθμολογία τους, να έχουν πληροφορίες για τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, να δηλώσουν τα μαθήματα που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν καθώς και τα αντίστοιχα συγγράμματα, να συμπληρώσουν αιτήσεις για την έκδοση οποιουδήποτε διαθέσιμου πιστοποιητικού έχει καθορίσει η Γραμματεία (αναλυτικής βαθμολογίας, στρατολογίας, εφορίας κ.ά.).
Η εφαρμογή Uniway για κινητά Android και Apple, παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες και μικρο-εφαρμογές:

  • Φοιτητολόγιο (για την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν αναλυτική βαθμολογία, δηλώσεις μαθημάτων, πρόγραμμα σπουδών, διδάσκοντες και στοιχεία επικοινωνίας, ώρες γραφείου κλπ.)
  • Αξιολόγηση μαθημάτων (εύκολη πρόσβαση στα online ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθημάτων)
  • Κοινωνική δικτύωση: chat, αποστολή αρχείων, εικόνας, video, ομάδες φίλων, πληροφορίες γεωγραφικής θέσης, ομάδες κοινών ενδιαφερόντων).

Οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής γραμματείας UniTron


 

Ακαδημαϊκή ταυτότητα

Με την ακαδημαϊκή ταυτότητα τα μέλη των ελληνικών ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (φοιτητές, διδάσκοντες, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό), καθώς και το ερευνητικό, διοικητικό, και τεχνικό προσωπικό ερευνητικών φορέων απολαμβάνετε πολλές παροχές και προνόμια. Επιπλέον, μπορείτε:

  • να πιστοποιείτε την ταυτότητα και την ιδιότητά σας
  • να έχετε πρόσβαση σε ακαδημαϊκές / ερευνητικές υπηρεσίες, όπως η βιβλιοθήκη, η χρήση χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης, κ.ά.
  • να χρησιμοποιείτε υπολογιστές, να βάζετε ψηφιακή υπογραφή, κ.ά.

Υποβολή αίτησης για φοιτητές (1ος, 2ος και 3ος κύκλος σπουδών)


 

Ηλεκτρονική Τάξη (e-class)

Η Ηλεκτρονική Τάξη (https://eclass.uoa.gr/) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων και υποστηρίζει την υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις.


 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Παρέχεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων.
Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου παρέχει ηλεκτρονική διεύθυνση στο ΕΚΠΑ, της μορφής username@psych.uoa.gr.
Επίσης, παρέχει τις υποδομές για την αποστολή μηνυμάτων σε άλλους χρήστες του διαδικτύου, την αποθήκευση μηνυμάτων στον εξυπηρετητή του Πανεπιστημίου μέσω πρωτοκόλλου IMAP, την πρόσβαση στο ταχυδρομείο μέσω Webmail (webmail.noc.uoa.gr) και την καταπολέμηση της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam).


 

Άλλες ψηφιακές παροχές

Εδώ θα βρείτε τις υπόλοιπες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που παρέχει το ΕΚΠΑ στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του.


 

Ψυχολογική Συμβουλευτική Φοιτητών

Το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών εξυπηρετεί το σύνολο των φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρέχει στήριξη και συμβουλευτική σε θέματα σπουδών-φοιτητικής ζωής (π.χ. άγχος εξετάσεων, δυσκολίες στις σπουδές, αναβλητικότητα σχετική με σπουδές, προσαρμογή στη φοιτητική ζωή), προβλήματα διαπροσωπικών σχέσεων (π.χ. με συμφοιτητές, φίλους, οικογένεια, σύντροφο) και λοιπές ενδοπροσωπικές δυσκολίες (π.χ. μειωμένη απόδοση, έλλειψη ενδιαφέροντος, ψυχοσωματικές εκδηλώσεις, συμπεριφορές απομόνωσης).


 

Μονάδα Προσβασιμότητας

Αποστολή της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία και Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες είναι η επίτευξη στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις. Η Μονάδα Προσβασιμότητας υποστηρίζει επίσης φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες ή σοβαρές ασθένειες. Τα κύρια μέσα που επιστρατεύονται για τους σκοπούς της είναι οι Προσαρμογές στο Περιβάλλον, οι Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και οι Υπηρεσίες Πρόσβασης. Στόχος είναι να ικανοποιηθούν βασικές ανάγκες και απαιτήσεις των ΦμεΑ όπως: η διαπροσωπική επικοινωνία με τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, η συγγραφή σημειώσεων και εργασιών, η πρόσβαση στις πανεπιστημιακές κτιριακές εγκαταστάσεις, στο εκπαιδευτικό υλικό, στον πίνακα και τις προβολές της αίθουσας διδασκαλίας, στις εξετάσεις και στο περιεχόμενο του διαδικτύου.


 

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο και Κολυμβητήριο

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του στην Πανεπιστημιούπολη – Άνω Ιλίσια είναι στη διάθεση όλων των φοιτητών – φοιτητριών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η πρόσβαση είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, ώστε όλοι να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα ποικίλα προγράμματα και τμήματα άθλησης, αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο τους με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη δια βίου άσκηση.


 

Συνήγορος του Φοιτητή

Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει συσταθεί και λειτουργεί ο θεσμός με την ονομασία "Συνήγορος του Φοιτητή" και τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) εξέταση αιτημάτων φοιτητών για προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις ακαδημαϊκές και διοικητικές υπηρεσίες και αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα αυτά, β) διευκόλυνση των επαφών του φοιτητή με τα όργανα και τις υπηρεσίες διοίκησης, γ) εξέταση αναφορών-καταγγελιών των φοιτητών για παραβίαση διατάξεων και κανόνων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας και δεοντολογίας, και δ) ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κτίριο Δ/νσης Φοιτητικής Μέριμνας (Ιπποκράτους 15 - 1ος όροφος)
Τηλέφωνο: 210 368 8274
Ε-mail: sinigorosfititi@uoa.gr