Π.M.Σ. «ΚΥΒΕΡΝΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθήματα Α εξαμήνου σπουδών - Χειμερινό

Θέματα Κοινωνικής Ψυχολογίας στον Κυβερνοχώρο Α
Αναπτυξιακές προκλήσεις στη χρήση του Διαδικτύου Α
Σύγχρονα θέματα κυβερνοψυχολογίας Α
Εγκέφαλος και συμπεριφορά στον ψηφιακό κόσμο
Ψηφιακές μέθοδοι έρευνας

Τα link οδηγούν στα e-class των μαθημάτων