Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Π.M.Σ. «ΚΥΒΕΡΝΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου των σπουδών τους εκπονούν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (ΜΔΕ).

Η ανάθεση ΜΔΕ γίνεται μετά την παρακολούθηση του 80% τουλάχιστον των μαθημάτων του πρώτου έτους του προγράμματος σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων των Ψηφιακών Μεθόδων Έρευνας και της Στατιστικής, και την επιτυχή εξέταση σε αυτά.

Η ΜΔΕ πρέπει να είναι ατομική, πρωτότυπη, να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να συντάσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες συγγραφής που είναι αναρτημένες στη σχετική ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (e-class).

Ύστερα από αίτηση του/της υποψηφίου/ας, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο/η επιβλέπων/ουσα.

Η γλώσσα συγγραφής της ΜΔΕ μπορεί να είναι η αγγλική ή η ελληνική.

Για να εγκριθεί η εργασία, ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να την υποστηρίξει προφορικά ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Οι ΜΔΕ, εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο Ψηφιακό Αποθετήριο «ΠΕΡΓΑΜΟΣ».