Π.M.Σ. «ΚΥΒΕΡΝΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Στο Π.Μ.Σ. απασχολούνται μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΕΚΠΑ ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ερευνητές από ερευνητικά κέντρα, και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας.

 

Αγγελική Γαζή - Επίκουρη Καθηγήτρια Ψηφιακών Μεθόδων, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Αντώνης Γαρδικιώτης - Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας και Μ.Μ.Ε., Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε., ΑΠΘ

Αικατερίνη Γκαρή - Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ

Μαρία Δάρα - Ψυχολόγος

Μελίνα Θρουβαλά - Senior Lecturer, Department of Psychology, Nottingham Trent University

Ευαγγελία Κούρτη - Ομότιμη Καθηγήτρια ΚοινωνικήςΨυχολογίας και Μ.Μ.Ε., ΕΚΠΑ

Κάκια Νικολάου - Ψυχίατρος, πρώην Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., πρώην Επιστημονικά Υπεύθυνη Τμήματος Αποκατάστασης Εξαρτημένων ‘ΙΑΝΟΣ’, ΨΝΘ

Αναστάσιος Παπαθανασίου - Προϊστάμενος Τμήματος Ειδικών Υποθέσεων & Δίωξης Διαδικτυακών Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας

Κυπαρισσία Παπανικολάου - Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας - Τηλεκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ

Αντωνία Παπαστυλιανού - Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ

Βασίλης Παυλόπουλος - Καθηγητής Διαπολιτισμικής Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ

Ασημίνα Ράλλη - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ

Πέτρος Ρούσσος - Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ

Ανθή Σιδηροπούλου- Επίκουρη Καθηγήτρια Κυβερνοψυχολογίας, Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., ΕΚΠΑ

Σπυρίδων Τάνταρος - Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ

Ιωάννης Τσαούσης - Επίκουρος Καθηγητής Ψυχομετρίας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ

Στέλλα Χρηστίδη - Ψυχίατρος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Τμήματος Προβληματικής Χρήσης του Διαδικτύου του 18 Άνω