Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Π.M.Σ. «ΚΥΒΕΡΝΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τις πιο πρόσφατες σχετικές δημοσιεύσεις των διδασκόντων, των συνεργατών και των φοιτητών του Π.Μ.Σ.

 • Pnevmatikou, E., & Gazi, A. (2024). Digitally mediating cultural trauma through Virtual Reality. In B. Irmak, C. Koçak, O. Sesigür, & N. Haydari (Eds), Collaboration in Media Studies: Doing and Being Together. Routledge.
 • Zioga, T., Nega, C., Roussos, P., & Kourtesis, P. (2024). Validation of the Gaming Skills Questionnaire in Adolescence: Effects of Gaming Skills on Cognitive and Affective Functioning. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 14, 722-752. https://doi.org/10.3390/ejihpe14030048
 • Kourtesis, P., Papadopoulou, A., & Roussos, P. (2024). Cybersickness in Virtual Reality: The Role of Individual Differences, its Effects on Cognitive Functions and Motor Skills, and Intensity Differences during and after Immersion. Virtual Worlds, 3, 62-93. https://doi.org/10.3390/virtualworlds3010004
 • Roussos, P., Haritou, M. C., & Missos Petavrakis, C. (2024). Online Misinformation: Perceived Credibility, Information Recall and Intention to Communicate News. Poster presented at the 33rd International Congress of Psychology. Prague, Czech Republic, July 21-26.
 • Dadiotis, A., & Roussos, P. (2023). Relationship between FoMO, Problematic Social Media Use, Self-Esteem, Negative Affectivity, and Physical Exercise. A Structural Equation Model. Journal of Technology in Behavioral Science. https://doi.org/10.1007/s41347-023-00340-3
 • Kourtesis, P., Kouklari, E.-C., Roussos, P., Mantas, V., Papanikolaou, K., Skaloumbakas, C., & Pehlivanidis, A. (2023). Virtual Reality Training of Social Skills in Adults with Autism Spectrum Disorder: An Examination of Acceptability, Usability, User Experience, Social Skills, and Executive Functions. Behavioral Sciences, 13(4), 336. https://doi.org/10.3390/bs13040336
 • Λαμπροπούλου, Α., & Γαζή, Α. (2023). Πληκτρολογώ και σχετίζομαι. Sexting και εκφοβισμός στον Κυβερνοχώρο. Αυτόματον, 2 (2).
 • Roussos, P. (2023). The mind online: can digital technologies change how we think? Psychology: The Journal of the Hellenic Psychological Society, 28 (2), 83-96https://doi.org/10.12681/psy_hps.36226
 • Σιδηροπούλου, Α. (2023). Νεότητα και Ψηφιακή Εμπειρία. Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού, 2 (2). https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/automaton/issue/view/1995/882
 • Tzelepi, M., Papanikolaou, K., & Roussos, P. (2023). Students’ potential as active participants in peer content analysis through asynchronous discussions. In J. M. Spector, B. B. Lockee, & M. D. Childress (Eds.), Learning, Design, and Technology: An International Compendium of Theory, Research, Practice, and Policy (pp. 3687-3730). Switzerland: Springer.
 • Γαζή, Α., & Γαρδικιώτης, Α. (2022). Επιμέλεια και Εισαγωγή στο Dawson, C. (2022) Το Α και το Ω των ψηφιακών μεθόδων έρευνας (μτφρ. Ιωάννα Φυριππή). Αθήνα: Πεδίο.
 • Γαζή, Α. (2022). H πανδημία της εικόνας και η προσομοίωση της ατομικής εμπειρίας. Στο Γ. Αραμπατζής & Κ. Θεολόγου (επιμ.), Το οπτικοακουστικό στην εποχή της πανδημίας: Αθήνα: Ελληνοεκδοτική.
 • Σιδηροπούλου, Α. (2022). Σημείο Δι-επαφής: Συντροφικότητα και σχέσεις οικειότητας στην ψηφιακή εποχή. (Συλλογικός τόμος, Επιστημ. Επιμέλεια). Εκδόσεις Παπαζήση. ISBN: 978-960-02-3946-1
 • Φωτεινού, Μ., Ρούσσος, Π., & Χαρίλα, Ν. (2022). Παθολογική χρήση του διαδικτύου και πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα σε φοιτητικό πληθυσμό. Εξαρτήσεις, 38, 64-79.
 • Χρυστοστόμου, Α., & Γαζή, Α. (2022). Δυνητικός Εαυτός και Ψηφιακή Σεξουαλική Ταυτότητα Ανδρών Χρηστών Γεω–κοινωνικών Εφαρμογών Γνωριμιών. Μελέτη Περίπτωσης: GRINDR. Στο A. Σιδηροπούλου, Σημείο Δι – Επαφής. Συντροφικότητα και Σχέσεις Οικειότητας στην Ψηφιακή Εποχή. Αθήνα: Παπαζήσης.
 • Brown, T., Stavropoulos, V., Christidi, S., Papastefanou, Y., Matsa, K. (2021). Problematic internet use: The effect of comorbid psychopathology on treatment outcomes. Psychiatry Research, 298,113789. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2021.113789
 • Dadiotis, A., Bacopoulou, F., Kokka, I., Vlachakis, D., Chrousos, G. P., Darviri, C., & Roussos, P. (2021). Validation of the Greek version of the Bergen Social Media Addiction Scale in undergraduate students. EMBnet.journal, 26(1), e975. https://doi.org/10.14806/ej.26.1.975
 • Σιδηροπούλου, Α. (2021). «Μένουμε σπίτι χωρίς οθόνες»: Ποιοτική διερεύνηση των συναισθημάτων των νεαρών ενηλίκων κατά την ισχύ των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας Covid-19. Ψυχολογία, 26 (3), 197-209.https://doi.org/10.12681/psy_hps.29153
 • Throuvala, M. A., Pontes, H. M., Tsaousis, I., Griffiths, M. D., Rennoldson, M., & Kuss, D. J. (2021). Exploring the Dimensions of Smartphone Distraction: Development, Validation, Measurement Invariance, and Latent Mean Differences of the Smartphone Distraction Scale (SDS). Frontiers in Psychiatry, 12. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.642634
 • Γαζή, Α. (2020). Επιμέλεια και Εισαγωγή στο Harley, D. - Morgan, J. - Frith. H. (2018). Η Κυβερνοψυχολογία ως καθημερινή ψηφιακή εμπειρία (μτφρ. Δημήτρης Αρβανίτης). Αθήνα: Παπαζήσης.
 • Σιδηροπούλου, Α., & Ντάβου, Μπ. (2020). Αναζητώντας τον εαυτό και τον άλλο στον ψηφιακό κόσμο. Ουτοπία, Αφιέρωμα: Ψηφιακότητα, Αισθητικοποίηση, Αυτονομία συναισθήματος, 133, σελ. 27-48.
 • Σιδηροπούλου, Α. (2019). Ψυχολογικές διαδρομές στην ψηφιακή εποχή: Από το multitasking στην πολυδιεργασία της ύπαρξης. Εκδόσεις Παπαζήση.  ISBN: 978-960-02-3529-6
 • Throuvala, M. A., Christidi, S., Papastefanou, Y., Chourmouzoglou, M., Ferentinou, M., Destounis, G., Poulakida, A., Griffiths, M. D., Rennoldson, M. A., & Kuss, D. J. (2018). Treatment of problematic internet use and patient characteristics: The case of Problematic Internet Use Unit 18 Ano in Greece. Journal of Behavioral Addictions, 7(S1), 1–177. https://doi.org/10.1556/JBA.7.2018.Suppl.1
 • Throuvala, M. A., Chourmouzoglou, M., Christidi, S., Papastefanou, Y., Ferentinou, M., Destounis, G., Poulakida, A., Griffiths, M. D., Rennoldson, M., & Kuss, D. J. (2018). Clinical case study presentation on overcoming gaming addiction: When a quick fix is not enough. Journal of Behavioral Addictions, 7(S1), 1–177. https://doi.org/10.1556/JBA.7.2018.Suppl.1
 • Sidiropoulou, A. (2018). Multitasking of existence: Technological mediation in the daily life of the new digital generation. Ψυχολογία, 23(2), 22-38. https://doi.org/10.12681/psy_hps.22584
 • Sidiropoulou, A., & Davou, B. (2018). It rings therefore I exist: Issues of emotional development in the digital world. Journal of Educational Psychotherapy, 24, 65-75.
 • Soranidou, P., & Papastylianou, A. (2018). Relationship of Internet Addiction with Alexithymia and Childhood’s Perceived Parenting in University Students. Psychology: The Journal of the Hellenic Psychological Society, 23 (2). 7-19.
 • Davou, B., & Sidiropoulou, A. (2017). Family Life around Screens: Some thoughts on the impact of ICTs on psychological development and the development of relationships. International Journal of Contemporary Family Therapy, 39(4), 261-270. https://doi.org/10.1007/s10591-017-9435-9
 • Papastylianou, A. (2013). Relating on the Internet, Personality Traits and Depression: Research and Implications. The European Journal of Counselling Psychology, 2(1), 65–78. https://doi.org/10.5964/ejcop.v2i1.6