Π.M.Σ. «ΚΥΒΕΡΝΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

ΕΡΕΥΝΑ

To ΠΜΣ είναι προσανατολισμένο στην έρευνα.

Σε αυτό το τμήμα του δικτυακού τόπου εμφανίζονται τα ερευνητικά έργα που πραγματοποιούνται από διδάσκοντες και φοιτητές του Π.Μ.Σ., καθώς και σχετικές δημοσιεύσεις τους.